TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH

-18%
 Tròng Cắt Ánh Sáng Xanh EXCELITE Thái  Tròng Cắt Ánh Sáng Xanh EXCELITE Thái
490,000₫ 595,000₫
-11%
 Tròng chống ánh sáng xanh Essilor Pháp - Crizal Prevencia 1.56  Tròng chống ánh sáng xanh Essilor Pháp - Crizal Prevencia 1.56
1,100,000₫ 1,230,000₫
-5%
 Tròng đổi màu khói ESSILOR 1.50 Transitions VIII Sapphire 360 - Chống ánh sáng xanh  Tròng đổi màu khói ESSILOR 1.50 Transitions VIII Sapphire 360 - Chống ánh sáng xanh
3,170,000₫ 3,338,000₫
-3%
 Tròng Kính Cắt Ánh Sáng Xanh Hoya  Tròng Kính Cắt Ánh Sáng Xanh Hoya
610,000₫ 630,000₫
-20%
 Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Chemi 1.60 U6  Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Chemi 1.60 U6
700,000₫ 872,000₫
-20%
 TRÒNG KÍNH CHỐNG ÁNH SÁNG XANH EXFASH DIGITAL LENS 1.56  TRÒNG KÍNH CHỐNG ÁNH SÁNG XANH EXFASH DIGITAL LENS 1.56
385,000₫ 480,000₫
-20%
 TRÒNG KÍNH CHỐNG TIA ÁNH SÁNG XANH EXFASH 1.67  TRÒNG KÍNH CHỐNG TIA ÁNH SÁNG XANH EXFASH 1.67
910,000₫ 1,140,000₫
-8%
 Tròng kính HOYA Stellify Blue Control 1.60  Tròng kính HOYA Stellify Blue Control 1.60
1,100,000₫ 1,200,000₫
-20%
 Tròng kính siêu mỏng chống ánh sáng xanh Chemi U6 1.67  Tròng kính siêu mỏng chống ánh sáng xanh Chemi U6 1.67
1,088,000₫ 1,360,000₫
-14%
 Tròng siêu mỏng chống ánh sáng xanh Viscare 1.71  Tròng siêu mỏng chống ánh sáng xanh Viscare 1.71
1,900,000₫ 2,200,000₫