TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH

-10%
 ELEMENTS BLUE UV 1.56 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS BLUE UV 1.56 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH
430,000₫ 480,000₫
-10%
 ELEMENTS BLUE UV 1.61 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS BLUE UV 1.61 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH
880,000₫ 980,000₫
-10%
 ELEMENTS BLUE UV 1.67 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS BLUE UV 1.67 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH
1,330,000₫ 1,480,000₫
-10%
 ELEMENTS BLUE UV NIGHT 1.61 - Ngăn ánh sáng xanh và Chống chói lóa đèn xe ELEMENTS BLUE UV NIGHT 1.61 - Ngăn ánh sáng xanh và Chống chói lóa đèn xe
1,062,000₫ 1,180,000₫
-10%
 ELEMENTS BLUE UV NIGHT 1.67 - Ngăn ánh sáng xanh và Chống chói lóa đèn xe ELEMENTS BLUE UV NIGHT 1.67 - Ngăn ánh sáng xanh và Chống chói lóa đèn xe
1,512,000₫ 1,680,000₫
-10%
 ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.56 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.56 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH
1,060,000₫ 1,180,000₫
-10%
 ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.61 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.61 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH
1,600,000₫ 1,780,000₫
-10%
 ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.67 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.67 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH
2,230,000₫ 2,480,000₫
-18%
 Tròng Cắt Ánh Sáng Xanh EXCELITE Thái Tròng Cắt Ánh Sáng Xanh EXCELITE Thái
490,000₫ 595,000₫
-10%
 Tròng chống ánh sáng xanh Essilor Pháp - Crizal Prevencia 1.56 Tròng chống ánh sáng xanh Essilor Pháp - Crizal Prevencia 1.56
1,107,000₫ 1,230,000₫
-10%
 Tròng chống ánh sáng xanh Essilor Pháp - Crizal Prevencia 1.60 Tròng chống ánh sáng xanh Essilor Pháp - Crizal Prevencia 1.60
2,050,000₫ 2,278,000₫
-10%
 Tròng chống ánh sáng xanh Essilor Pháp - Crizal Prevencia 1.67 Tròng chống ánh sáng xanh Essilor Pháp - Crizal Prevencia 1.67
3,120,000₫ 3,468,000₫
-10%
 Tròng đổi màu ESSILOR TRANSITIONS CRIZAL FORTE UV 1.50 AIRMARK. Tròng đổi màu ESSILOR TRANSITIONS CRIZAL FORTE UV 1.50 AIRMARK.
2,970,000₫ 3,300,000₫
-10%
 Tròng đổi màu khói ESSILOR 1.50 Transitions VIII Sapphire 360 - Chống ánh sáng xanh Tròng đổi màu khói ESSILOR 1.50 Transitions VIII Sapphire 360 - Chống ánh sáng xanh
3,005,000₫ 3,338,000₫
-3%
 Tròng Kính Cắt Ánh Sáng Xanh Hoya Tròng Kính Cắt Ánh Sáng Xanh Hoya
610,000₫ 630,000₫
-20%
 Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Chemi 1.60 U6 Tròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Chemi 1.60 U6
700,000₫ 872,000₫
-20%
 TRÒNG KÍNH CHỐNG ÁNH SÁNG XANH EXFASH DIGITAL LENS 1.56 TRÒNG KÍNH CHỐNG ÁNH SÁNG XANH EXFASH DIGITAL LENS 1.56
385,000₫ 480,000₫
-20%
 TRÒNG KÍNH CHỐNG TIA ÁNH SÁNG XANH EXFASH 1.67 TRÒNG KÍNH CHỐNG TIA ÁNH SÁNG XANH EXFASH 1.67
910,000₫ 1,140,000₫