TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH

-10%
 ELEMENTS BLUE UV NIGHT 1.67 - Ngăn ánh sáng xanh và Chống chói lóa đèn xe ELEMENTS BLUE UV NIGHT 1.67 - Ngăn ánh sáng xanh và Chống chói lóa đèn xe
1,512,000₫ 1,680,000₫
-10%
 ELEMENTS BLUE UV NIGHT 1.61 - Ngăn ánh sáng xanh và Chống chói lóa đèn xe ELEMENTS BLUE UV NIGHT 1.61 - Ngăn ánh sáng xanh và Chống chói lóa đèn xe
1,062,000₫ 1,180,000₫
-10%
 Tròng chống ánh sáng xanh Essilor Pháp - Crizal Prevencia 1.67 Tròng chống ánh sáng xanh Essilor Pháp - Crizal Prevencia 1.67
3,120,000₫ 3,468,000₫
-10%
 Tròng chống ánh sáng xanh Essilor Pháp - Crizal Prevencia 1.60 Tròng chống ánh sáng xanh Essilor Pháp - Crizal Prevencia 1.60
2,050,000₫ 2,278,000₫
-10%
 ELEMENTS BLUE UV 1.67 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS BLUE UV 1.67 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH
1,330,000₫ 1,480,000₫
-10%
 ELEMENTS BLUE UV 1.61 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS BLUE UV 1.61 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH
880,000₫ 980,000₫
-10%
 ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.67 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.67 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH
2,230,000₫ 2,480,000₫
-10%
 ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.56 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.56 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH
1,060,000₫ 1,180,000₫
-10%
 ELEMENTS BLUE UV 1.56 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS BLUE UV 1.56 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH
430,000₫ 480,000₫
-10%
 ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.61 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.61 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH
1,600,000₫ 1,780,000₫
-8%
 Tròng kính HOYA Stellify Blue Control 1.60 Tròng kính HOYA Stellify Blue Control 1.60
1,100,000₫ 1,200,000₫
-10%
 Tròng đổi màu khói ESSILOR 1.50 Transitions VIII Sapphire 360 - Chống ánh sáng xanh Tròng đổi màu khói ESSILOR 1.50 Transitions VIII Sapphire 360 - Chống ánh sáng xanh
3,005,000₫ 3,338,000₫
-20%
 Tròng kính siêu mỏng chống ánh sáng xanh Chemi U6 1.67 Tròng kính siêu mỏng chống ánh sáng xanh Chemi U6 1.67
1,088,000₫ 1,360,000₫
-14%
 Tròng siêu mỏng chống ánh sáng xanh Viscare 1.71 Tròng siêu mỏng chống ánh sáng xanh Viscare 1.71
1,900,000₫ 2,200,000₫
-20%
 TRÒNG KÍNH CHỐNG TIA ÁNH SÁNG XANH EXFASH 1.67 TRÒNG KÍNH CHỐNG TIA ÁNH SÁNG XANH EXFASH 1.67
910,000₫ 1,140,000₫