Tròng Kính

 Đa tròng Varilux Comfort 3.0 Clear - 1.50  Đa tròng Varilux Comfort 3.0 Clear - 1.50
6,188,000₫
 Đa tròng Espace Advance Clear - 1.67  Đa tròng Espace Advance Clear - 1.67
4,680,000₫
 Đa tròng Espace Advance Clear - 1.60  Đa tròng Espace Advance Clear - 1.60
3,680,000₫
 Đa tròng Espace Advance Clear - 1.56  Đa tròng Espace Advance Clear - 1.56
2,480,000₫
 Đa tròng Adaptar Advance SunX (Grey) - 1.56  Đa tròng Adaptar Advance SunX (Grey) - 1.56
4,180,000₫
 Đa tròng Adaptar Advance Clear 1.67  Đa tròng Adaptar Advance Clear 1.67
5,480,000₫
 Đa tròng Adaptar Advance Clear 1.60  Đa tròng Adaptar Advance Clear 1.60
4,180,000₫