Mắt Kính SHADY - CHUYÊN GIA KÍNH CẬN

Hướng Dẫn

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG ONLINE WEB

CÁCH ĐẶT SẢN PHẨM CHÍNH XÁC TRÊN MATKINHSHADY.COM Bước 1: Chọn sản phẩm muốn mua  Bước 2: Chọn màu, số lượng và thêm vào giỏ hàng  Bước 3:...

Hướng Dẫn Thanh Toán

1. Chọn sản phẩm.2. Chọn màu sắc và số lượng.3. Thêm vào giỏ hàng.4. Xác nhận thanh toán hoặc tiếp tục tìm kiếm thêm sản...

Hướng Dẫn Mua Hàng

1. Chọn sản phẩm.2. Chọn màu sắc và số lượng. 3. Thêm vào giỏ hàng. 4. Xác nhận thanh toán hoặc tiếp tục tìm kiếm...