TRÒNG SIÊU MỎNG

 Đa tròng Espace Advance Clear - 1.67 Đa tròng Espace Advance Clear - 1.67
4,680,000₫
 Đa tròng Adaptar Advance Clear 1.67 Đa tròng Adaptar Advance Clear 1.67
5,480,000₫
 TRÒNG KÍNH ZEISS LOTUTEC - 1.67 TRÒNG KÍNH ZEISS LOTUTEC - 1.67
2,298,000₫
 Tròng kính DuraVision® Platinum - 1.67 Tròng kính DuraVision® Platinum - 1.67
2,998,000₫
-10%
 ELEMENTS BLUE UV 1.67 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS BLUE UV 1.67 - NGĂN ÁNH SÁNG XANH
1,330,000₫ 1,480,000₫
-10%
 ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.67 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.67 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH
2,230,000₫ 2,480,000₫
-20%
 Tròng Advances Lens Aspheric Lens - 1.61 Tròng Advances Lens Aspheric Lens - 1.61
760,000₫ 950,000₫
-20%
 Tròng kính Advance Lenses Aspheric Lens - 1.74 Tròng kính Advance Lenses Aspheric Lens - 1.74
2,080,000₫ 2,600,000₫
-20%
 Tròng kính Advance lenses Aspheric Lens - 1.67 Tròng kính Advance lenses Aspheric Lens - 1.67
1,160,000₫ 1,450,000₫
-12%
 TRÒNG KÍNH RODENSTOCK Cosmolit 1.60 Solitaire Protect Plus 2 TRÒNG KÍNH RODENSTOCK Cosmolit 1.60 Solitaire Protect Plus 2
2,200,000₫ 2,500,000₫
-10%
 TRÒNG KÍNH RODENSTOCK Cosmolit 1.74 Solitaire Protect Plus 2 TRÒNG KÍNH RODENSTOCK Cosmolit 1.74 Solitaire Protect Plus 2
7,390,000₫ 8,250,000₫
-11%
 TRÒNG KÍNH RODENSTOCK Cosmolit 1.67 Solitaire Protect Plus 2 TRÒNG KÍNH RODENSTOCK Cosmolit 1.67 Solitaire Protect Plus 2
3,550,000₫ 4,000,000₫
-8%
 Tròng kính HOYA Stellify Blue Control 1.60 Tròng kính HOYA Stellify Blue Control 1.60
1,100,000₫ 1,200,000₫
-10%
 Tròng siêu mỏng 1.67 Essilor Sapphire 360 | Blue UV Tròng siêu mỏng 1.67 Essilor Sapphire 360 | Blue UV
3,550,000₫ 3,950,000₫
-4%
 Tròng siêu mỏng ILT Singapore 1.74 Tròng siêu mỏng ILT Singapore 1.74
2,400,000₫ 2,500,000₫
-10%
 Tròng siêu mỏng 1.67 chống phản quang toàn diện 360 - Essilor Crizal Sapphire UV Tròng siêu mỏng 1.67 chống phản quang toàn diện 360 - Essilor Crizal Sapphire UV
2,960,000₫ 3,288,000₫
-20%
 Tròng kính siêu mỏng chống ánh sáng xanh Chemi U6 1.67 Tròng kính siêu mỏng chống ánh sáng xanh Chemi U6 1.67
1,088,000₫ 1,360,000₫