TRÒNG SIÊU MỎNG

-15%
 TRÒNG HOYA NULUX SIÊU MỎNG 1.74 TRÒNG HOYA NULUX SIÊU MỎNG 1.74
4,770,000₫ 5,590,000₫

TRÒNG HOYA NULUX SIÊU MỎNG 1.74

4,770,000₫ 5,590,000₫

-9%
 Tròng kính cận Essilor Crizal Sapphire UV Airmark 1.67 Tròng kính cận Essilor Crizal Sapphire UV Airmark 1.67
2,990,000₫ 3,288,000₫
-10%
 Tròng Kính ESSILOR 1.60 CRIZAL ALIZE Tròng Kính ESSILOR 1.60 CRIZAL ALIZE
1,295,000₫ 1,438,000₫
-20%
 Tròng kính Kodak 1.60 FSV UV400 Tròng kính Kodak 1.60 FSV UV400
680,000₫ 850,000₫
-20%
 Tròng kính Kodak 1.67 FSV UV400 Tròng kính Kodak 1.67 FSV UV400
1,080,000₫ 1,350,000₫

Tròng kính Kodak 1.67 FSV UV400

1,080,000₫ 1,350,000₫

 Tròng kính mỏng đổi màu Vis-Care 1.60 Tròng kính mỏng đổi màu Vis-Care 1.60
1,800,000₫
-20%
 Tròng Mỏng 1.60 U2 Chemi Hàn Quốc Tròng Mỏng 1.60 U2 Chemi Hàn Quốc
505,000₫ 630,000₫
-15%
 TRÒNG MỎNG HOYA NHẬT 1.67 TRÒNG MỎNG HOYA NHẬT 1.67
1,200,000₫ 1,420,000₫

TRÒNG MỎNG HOYA NHẬT 1.67

1,200,000₫ 1,420,000₫

-20%
 Tròng Siêu Mỏng 1.67 U2 Chemi Hàn Quốc Tròng Siêu Mỏng 1.67 U2 Chemi Hàn Quốc
950,000₫ 1,186,000₫
-9%
 Tròng Siêu Mỏng 1.74 Seiko Nhật Tròng Siêu Mỏng 1.74 Seiko Nhật
4,100,000₫ 4,500,000₫

Tròng Siêu Mỏng 1.74 Seiko Nhật

4,100,000₫ 4,500,000₫

-13%
 TRÒNG SIÊU MỎNG ASHASHI NHẬT 1.74 TRÒNG SIÊU MỎNG ASHASHI NHẬT 1.74
3,500,000₫ 4,000,000₫
-20%
 Tròng Siêu Mỏng 1.74 U2 Chemi Hàn Quốc Tròng Siêu Mỏng 1.74 U2 Chemi Hàn Quốc
2,015,000₫ 2,520,000₫