TRÒNG ĐỔI MÀU

 Đa tròng Adaptar Advance SunX (Grey) - 1.56  Đa tròng Adaptar Advance SunX (Grey) - 1.56
4,180,000₫
-10%
 TRÒNG KÍNH ĐỔI MÀU ESSILOR TRANSITIONS CLASSIC 1.60  TRÒNG KÍNH ĐỔI MÀU ESSILOR TRANSITIONS CLASSIC 1.60
2,500,000₫ 2,780,000₫
-10%
 ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.67 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH  ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.67 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH
2,230,000₫ 2,480,000₫
-10%
 ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.56 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH  ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.56 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH
1,060,000₫ 1,180,000₫
-10%
 ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.61 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH  ELEMENTS PHOTO GREY BLUEUV - ĐỔI MÀU KHÓI 1.61 + CHỐNG ÁNH SÁNG XANH
1,600,000₫ 1,780,000₫
-10%
 Tròng đổi màu khói ESSILOR 1.50 Transitions VIII Sapphire 360 - Chống ánh sáng xanh  Tròng đổi màu khói ESSILOR 1.50 Transitions VIII Sapphire 360 - Chống ánh sáng xanh
3,005,000₫ 3,338,000₫
-11%
 Tròng kính mỏng đổi màu Vis-Care 1.60  Tròng kính mỏng đổi màu Vis-Care 1.60
1,600,000₫ 1,800,000₫
-11%
 TRÒNG KÍNH ĐỔI MÀU THÁI LAN 1.60AS  TRÒNG KÍNH ĐỔI MÀU THÁI LAN 1.60AS
1,600,000₫ 1,800,000₫