TRÒNG CHỐNG BỂ

-10%
 Tròng kính Essilor Sapphire 360 1.59 Poly  Tròng kính Essilor Sapphire 360 1.59 Poly
1,782,000₫ 1,980,000₫
-10%
 Tròng kính Essilor Sapphire 360 | Blue UV 1.59 Poly  Tròng kính Essilor Sapphire 360 | Blue UV 1.59 Poly
2,655,000₫ 2,950,000₫
-20%
 Tròng kính Thái EXCELITE SV 1.53 TRIVEX  Tròng kính Thái EXCELITE SV 1.53 TRIVEX
1,200,000₫ 1,500,000₫
 Tròng triviex hoya Nhật phoenix 1.53  Tròng triviex hoya Nhật phoenix 1.53
1,090,000₫