THƯƠNG HIỆU

-10%
 Tròng đổi màu khói ESSILOR 1.50 Transitions VIII Sapphire 360 - Chống ánh sáng xanh  Tròng đổi màu khói ESSILOR 1.50 Transitions VIII Sapphire 360 - Chống ánh sáng xanh
3,005,000₫ 3,338,000₫
-12%
 TRÒNG KÍNH RODENSTOCK Cosmolit 1.60 Solitaire Protect Plus 2  TRÒNG KÍNH RODENSTOCK Cosmolit 1.60 Solitaire Protect Plus 2
2,200,000₫ 2,500,000₫
-11%
 TRÒNG KÍNH RODENSTOCK Cosmolit 1.67 Solitaire Protect Plus 2  TRÒNG KÍNH RODENSTOCK Cosmolit 1.67 Solitaire Protect Plus 2
3,550,000₫ 4,000,000₫
-10%
 TRÒNG KÍNH RODENSTOCK Cosmolit 1.74 Solitaire Protect Plus 2  TRÒNG KÍNH RODENSTOCK Cosmolit 1.74 Solitaire Protect Plus 2
7,390,000₫ 8,250,000₫
-10%
 Tròng siêu mỏng 1.67 chống phản quang toàn diện 360 - Essilor Crizal Sapphire UV  Tròng siêu mỏng 1.67 chống phản quang toàn diện 360 - Essilor Crizal Sapphire UV
2,960,000₫ 3,288,000₫
-4%
 Tròng siêu mỏng ILT Singapore 1.74  Tròng siêu mỏng ILT Singapore 1.74
2,400,000₫ 2,500,000₫